Sponsoring

Vanuit de missie ‘’Een beter klimaat voor de volgende generatie’’ maken we een duurzaam Limburg de nieuwe werkelijkheid. Wij zetten ons in om onze leefomgeving te verduurzamen en een groenere toekomst te stimuleren. Met onze sponsoring proberen we ons steentje bij te dragen aan een verbetering van zowel het leefcomfort als de leefomgeving.

 

Sponsoractiviteiten die wij ondersteunen dienen daarom ook naadloos aan te sluiten hierop. De algemene deler die centraal staat bij projecten, activiteiten en evenementen waar Volta een bijdrage aan levert, is inspireren en kennis delen. Inspireren en kennis delen loopt als een rode draad door ons sponsorbeleid.

Aandachtsgebieden

Daarnaast ondersteunen wij projecten, activiteiten of evenementen die gerelateerd zijn aan onderstaande aandachtsgebieden.

 1. Natuur
  Wij hechten waarde aan onze omgeving en haar inwoners om een vriendelijke leefomgeving te creëren.
 2. Maatschappelijk
  Wij hechten waarde aan het optimaal functioneren van onze samenleving en tonen onze betrokkenheid
 3. Vitaliteit
  Wij hechten waarde aan energie en fitheid van de mens om zo een comfortabel mogelijk leven te leiden

Partners en projecten 

Volta werkt bij het organiseren en realiseren van projecten, activiteiten en evenementen samen met diverse partners. Enkele voorbeelden: 

Natuur

 • Maas Cleanup Day

Maas Cleanup is een initiatief van bedrijven, organisaties, vrijwilligers en burgers om het afvalprobleem rondom de oevers van de Maas aan te pakken. Wanneer dit afval niet wordt opgeruimd, wordt ons drinkwater aangetast. Daarom is het hard nodig om samen te werken aan een duurzame wereld. 

 

 • IVN project "Tiny Forest''
  Volta heeft basisscholen in de gemeenten Eijsden-Margraten en Weert geholpen met het aanplanten en beheren van een Tiny Forest (bos ter grootte van een tennisbaan). Het doel van dit project is om kinderen in aanraking te laten komen met de natuur. Daarnaast is buitenspelen in de natuur ook heel gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Maatschappelijk

 • Kledingbank Limburg

Kledingbank Limburg geeft ingezamelde kleding en andere essentiële spullen aan arme mensen in Limburg. Zo helpen ze deze mensen om hun gevoel van eigenwaarde terug te krijgen zodat ze zelfverzekerder kunnen deelnemen in onze samenleving. Tijdens de week van het tweedehands textiel leverden wij ingezamelde kleding van collega’s in en geven wij zelfs een donatie in het kader van onze MVO-maand aan de kledingbank.

 • Discovery Museum

Het Discovery Museum in Kerkade heeft als doel om iedereen, van jong tot oud, te betrekken bij het verbeteren van onze aarde. Door het aanbieden van verschillende activiteiten biedt het museum inzicht in thema’s zoals duurzaamheid en technologie. Het streven is om bewustwording te creëren rondom de energietransitie en een eenheid te vormen tussen mens, milieu en maatschappij. Volta is een van de eerste maatschappelijke aandeelhouders van het museum.

Vitaliteit

 • Volta Limburg Classic

De organisatie van de Volta Limburg Classic toertocht streeft ernaar om hét voorbeeld te zijn van een duurzaam evenement. Door dit te realiseren, werken ze samen met partners die al veel stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. Centraal hierbij staat het investeren in een duurzame economie en het promoten van topsport voor jong en oud. Volta is al bijna 10 jaar sponsor van deze mooie wielertocht.   

 

 • WalktosurVIEve

Het doel van de stichting is het ophalen van zoveel mogelijk inkomsten die gebruikt worden voor kanker gerelateerde doelen in Zuid-Limburg. Dit jaar staat de EnCore-studie in het AZM te Maastricht centraal waar aandacht is voor patiënten met dikke darmkanker. De focus wordt voornamelijk gelegd op de nazorg na behandeling/operatie en de weg naar nieuwe vitaliteit. 

Sustainable Development Goals (SDG'S)

Volta draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Middels het focussen op de bovengenoemde aandachtsgebieden en samenwerkingen met partners, richt Volta zich op de volgende SDG’s waarop zij invloed heeft:

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13 - Klimaatactie

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te berekenen

Sponsoring aanvragen

Volta sponsort aanvragen indien deze passen bij haar sponsorbeleid. Om uw sponsoraanvraag goed te beoordelen en snel in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij verzoeken u onderstaand formulier volledig in te vullen. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen.

 

Aanvragen voor sponsoring, ingediend korter dan 4 weken voorafgaand aan het evenement worden niet gehonoreerd.

 

Aanvragen sponsoring

Via dit formulier kunt u uw sponsorverzoek bij Volta Limburg indienen. Vul dit formulier alstublieft zo volledig mogelijk in.

Naam vereniging/organisatie*
Aanhef*
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Postcode*
Straat
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Website
Klant bij Volta Limburg

Gegevens sponsoraanvraag

Naam evenement*
Locatie evenement*
Datum evenement*
Aantal deelnemers (schatting)*
Aantal bezoekers (schatting)*
Doelgroep (kunt u iets zeggen over de doelgroep, bijv. leeftijd, interesse etc.?)*
Geef een korte omschrijving van de activiteit(en) en het doel*
Welke vorm van ondersteuning wenst u van Volta Limburg? In geval van financiële bijdrage, om welk bedrag gaat het dan?*
Welke tegenprestatie kunt u Volta Limburg bieden?*
Welke relatie heeft uw activiteit/organisatie met Volta Limburg?*
Hoe gaat uw vereniging of stichting om met duurzaamheid?*
- Op welke wijze levert uw vereniging of stichting een bijdrage aan onze pijlers “Natuur”, “Maatschappij” en “Vitaliteit"? *

Voeg eventueel informatie toe over uw activiteit/vereniging/instelling. En/of documentatie over inhoud sponsorpakketten/tegenprestatie.

Informatie bestand(en)

Volta Limburg verwerkt uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om u hiervoor af te melden vindt u in onze privacy statement.

U kunt ons ook bellen of mailen

U kunt ons ook bellen of mailen

We zijn op werkdagen van 08:00 - 17:30 uur, en op zaterdag van 09:00 - 13:00 uur, te bereiken via 088 027 8888, of via klantenservice@voltalimburg.nl.

(088-nummer: lokaal tarief)

© 2022, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

Interesse in een warmtepomp?

Weten of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Doe dan onze warmtepompcheck

Sluiten